Η αρχή της καθάρσεως της ψυχής είναι η ησυχία (Γέρων Νεκτάριος Μουλατσιώτης)

Ομιλία Γέροντος Νεκταρίου Μουλατσιώτη σε μοναχούς και λαϊκούς στην Ιερά Μονή Αγίων Αυγουστίνου Ιππώνος και Σεραφείμ του Σαρώφ, Τρικόρφου Φωκίδος. Η ομιλία αυτή πραγματοποιήθηκε στις 14/11/2008.


Ομιλία με θέμα: Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΗΣΥΧΙΑ

Μέρος α'Μέρος β'

Μέρος γ'