Η αντιμετώπιση των προβλημάτων μέσα από το Ευαγγέλιο - Η πλάνη των χριστιανών στις ημέρες μας - Η κάρτα του πολίτη

Ομιλία του Γέροντος Νεκταρίου Μουλατσιώτη στον Ιερό Ναό της Αγίας Μαρίνας Ηλιουπόλεως που πραγματοποιήθηκε στις 21/11/2010.

Μέρος α'Μέρος β'Μέρος γ'
Μέρος δ'