Τρείς μεγάλες αρετές: Αγάπη - Πίστη - Ελπίδα (Γέρων Νεκτάριος Μουλατσιώτης)

Ομιλία Γέροντος Νεκταρίου Μουλατσιώτη σε μοναχούς και λαϊκούς στην Ιερά Μονή Αγίων Αυγουστίνου Ιππώνος και Σεραφείμ του Σαρώφ, Τρικόρφου Φωκίδος. Η ομιλία αυτή πραγματοποιήθηκε στις 17/6/2009.


Ομιλία με θέμα: ΤΡΕΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΡΕΤΕΣ
ΑΓΑΠΗ - ΠΙΣΤΗ - ΕΛΠΙΔΑ

Μέρος α'
Μέρος β'