Ποιοι οι ένοχοι της Σταυρώσεως - (Γέρων Ν. Μουλατσιώτης) βίντεο

Ομιλία Γέροντος Νεκταρίου Μουλατσιώτη με θέμα:

"ΠΟΙΟΙ ΟΙ ΕΝΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΩΣΕΩΣ"

Η ομιλία πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, Μεγάλη Παρασκευή 1984.