Ο ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΧΡΙΣΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ (ΜΕΡΟΣ Β’)

Όταν ομιλείς περί Χριστού το Ευαγγέλιο θα σε οδηγήσει οπωσδήποτε και στο λόγο περί Αντίχριστου και περί των εσχάτων.
 
Απομαγνητοφωνημένη - βελτιωμένη
ομιλία Γέροντος Νεκταρίου Μουλατσιώτη
 
 
ΜΕΡΟΣ Β: Ο Κύριος μας μιλά περί της Δευτέρας Του Παρουσίας και μας ζητά να προσέχουμε τα σημεία των καιρών για να μην πλανηθούμε.
 
Μετά το Ευαγγέλιο του Τελώνου και του Φαρισαίου, αρχίζει ο Χριστός μας και μιλάει σιγά σιγά για τη Δευτέρα Παρουσία Του. Ναι, ομιλεί για τη Δευτέρα Παρουσία Του και μας λέγει για το πότε θα έρθει και το πως θα κριθούμε. Δηλαδή το σημερινό Ευαγγέλιο που αναλύουμε, θα λέγαμε ότι είναι το αποκορύφωμα των όσων έλεγε ο Κύριος τις προηγούμενες ημέρες.
Αδελφοί μου, όσοι πηγαίνατε κάθε ημέρα στην Εκκλησία και προσέχατε το Ευαγγέλιο, θα διαπιστώνατε ότι ο Χριστός μας απαντάει στα ερωτήματα των μαθητών Του.
 
Ιδού τα ερωτήματα των μαθητών Του. «Πότε Κύριε θα έρθεις να κρίνεις ζώντας και νεκρούς»; Πότε Χριστέ μου θα ξανα᾽ ρθεις; Πότε; Και ναι μεν ο Χριστός δεν τους δίνει ακριβή ημέρα και ώρα, αλλά όπως τους είπε τους καθορίζει περίπου τον καιρό και τον χρόνο. Για να δούμε τι τους είπε ο Κύριος. Όπως βλέπετε, όταν η συκιά βγάλει φύλλα, αμέσως λέτε, μπήκε καλοκαίρι, δεν θα υπάρξει ξανά χειμώνας. Τέλος ο χειμώνας. Αδέλφια μου, λέει ο Χριστός· όταν δείτε τη συκιά και σκάσουν τα φύλλα, και βγουν τα φύλλα της, πάει τέλειωσε ο χειμώνας. Μπήκε το καλοκαίρι. Άνθισε η συκιά; Δεν υπάρχει περίπτωση να ξανακάνει κρύο. Έτσι τους λέει ο Χριστός, όταν δείτε να εκπληρώνονται τα σημεία που θα σας αναφέρω, να εννοήσετε ότι όπως τελειώνει ο χειμώνας και αρχίζει το καλοκαίρι, έτσι και ο χρόνος της ζωής σας τελειώνει και θα ξεκινήσει μια νέα ζωή με κέντρο την Δεύτερή μου Παρουσία.
 
Όταν δείτε δηλαδή να εκπληρώνονται τα σημεία, όπως όταν βγουν τα φύλλα της συκιάς, έρχεται το καλοκαίρι, έτσι και όταν εκπληρωθούν τα σημεία, έρχεται το τέλος του κόσμου και ξεκινά η αιώνια ζωή.
 
Τότε ο Κύριος ξεκίνησε τα τους λέγει ένα ένα τα σημεία που θα προηγηθούν δια να καταλάβουν πότε θα φτάνει το τέλος του κόσμου.
Την περίοδο λοιπόν αυτή του Τριωδίου που ξεκινάμε την Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου, τις καθημερινές ημέρες στην Εκκλησία τα Ευαγγέλια που αναγινώσκονται, έως ότου φτάσουμε στο Ευαγγέλιο το σημερινό της Κρίσεως, αναφέρονται στα σημεία που είπε ο Κύριος ότι όταν εκπληρωθούν θα είναι το τέλος του χειμώνα, δηλαδή της παρούσης ζωής.
 
Ας δούμε τι λέγει το Ευαγγέλιο το οποίον αναγινώσκουμε την Τετάρτη μετά την Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου: «Και είπε ο Κύριος, τοις αυτού μαθηταίς· εν ταις ημέραις εκείναις και μετά την θλίψιν εκείνη ο ήλιος σκοτισθήσεται και η σελήνη ου δώσει το φέγγος αυτής και οι αστέρες έσονται εκ του ουρανού πίπτοντες, και αι δυνάμεις των εν ουρανοίς σαλευθήσονται και τότε όψονται τον Υιόν του ανθρώπου ερχόμενον επί των νεφελών μετά δυνάμεως πολλής και δόξης. Και τότε αποστελεί ο Κύριος τους αγγέλους Αυτού και επισυνάξει τους εκλεκτούς Αυτού εκ των τεσσάρων ανέμων, απ᾽ άκρου εις άκρου της γης έως άκρου του ουρανού. Από δε της συκής μάθετε τούτο· όταν αυτής ίδη ο κλάδος απαλός γένηται και εκφύει τα φύλλα, γινώσκετε ότι εγγύς το θέρος εστί ούτω και υμείς όταν ταύτα ίδητε γινόμενα γινώσκετε ότι εγγύς εστίν επί θύραις. Αμήν, λέγω υμίν ου μη παρέλθει η γενεά αύτη». Δεν θα παρέλθει, δεν θα πεθάνει δηλαδή, μας λέγει ο Κύριος, η γενεά αυτή η οποία θα δει αυτά τα σημάδια «μέχρις ου πάντα ταύτα γίνεται». Θα τα δει όλα αυτά που σας λέγω, είπε ο Κύριος, μέχρι και τη Δευτέρα μου Παρουσία.
 
Σας βεβαιώνω, λέει ο Χριστός μας ότι «Ο ουρανός και η γη παρελεύσονται, οι δε λόγοι μου ου μη παρέλθωσι». Ο ουρανός και η γη θα εξαφανισθεί, αλλά τα λόγια Μου δεν θα χαθούν, θα γίνουν ένα προς ένα.

Τα ακούτε αδελφοί μου, εδώ τι μας λέγει ο Χριστός μας στο Ευαγγέλιο που διαβάζεται την Τετάρτη μετά την Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου; Η γενιά η οποία είδε να εκπληρώνονται τα σημεία των καιρών, τα οποία έχει προείπει ο Χριστός μας, η γενιά αυτή που τα είδε, θα δει και τη Δευτέρα Του Παρουσία.
 
 
Αύριο συνεχίζεται το τρίτο μέρος...