Ποιοί θα πλανηθούν από τον Αντίχριστο κατά την διδασκαλία των Αγίων Πατέρων (ΜΕΡΟΣ Γ’)

Όταν ομιλείς περί Χριστού το Ευαγγέλιο θα σε οδηγήσει οπωσδήποτε και στο λόγο περί Αντίχριστου και περί των εσχάτων.    Απομαγνητοφωνημ...

Όταν ομιλείς περί Χριστού το Ευαγγέλιο θα σε οδηγήσει οπωσδήποτε και στο λόγο περί Αντίχριστου και περί των εσχάτων.
  
Απομαγνητοφωνημένη - βελτιωμένη
ομιλία Γέροντος Νεκταρίου Μουλατσιώτη
ΜΕΡΟΣ Γ: Ποιοί θα πλανηθούν από τον Αντίχριστο κατά την διδασκαλία των Αγίων Πατέρων
Είναι εύκολο άραγε αδελφοί μου να κατανοήσουμε τα σημεία των καιρών η υπάρχει πιθανότητα να τα θεωρήσουμε φυσιολογικές εξελίξεις της εποχής μας και να πλανηθούμε; Τι λέγουν δι᾽ αυτό ο Χριστός μας και οι Άγιοι Πατέρες; Είναι εύκολο να πλανηθεί κάποιος η όχι; Ποιοί άραγε θα πλανηθούν υπό του Αντιχρίστου;
Αδελφοί μου, δεν είναι εύκολο. Θέλει πολύ διάκριση και Πνεύμα Άγιον δια να εννοήσουμε τα σημεία των καιρών και τον ερχομό του Αντιχρίστου.
Σας υπενθυμίζω ότι ο λαός του Ισραήλ και οι Αρχιερείς του δεν αναγνώρισαν τα σημεία των καιρών και τον ερχομό του Μεσσία και Τον οδήγησαν επάνω εις τον Σταυρό.
Εάν οι Αρχιερείς και ο λαός δεν αναγνώρισαν τον Χριστό την εποχή εκείνη και τελικά Τον εσταύρωσαν, πόσο θα είναι εύκολο ερωτώ, ν᾽ αναγνωρίσει κανείς τον Αντίχριστο, ο οποίος θα προσπαθεί με χίλιες δύο πλάνες να εξαπατήσει την ανθρωπότητα, παρουσιάζοντας τον εαυτόν του ως έναν απλό ηγέτη της ανθρωπότητος, ενώ κάτω από τη μάσκα που θα φορά, θα κρύβεται ο Αντίχριστος;
Εάν οι άνθρωποι, οι Αρχιερείς και οι ιερείς δεν αναγνώρισαν τον Χριστό, πιστεύετε ότι θ᾽ αναγνωρίσουν τον Αντίχριστο; Δι᾽ αυτό ο Κύριος στο χθεσινό Ευαγγέλιο που μίλαγε πάλι για τα σημεία των καιρών είπε: «Βλέπετε μη πλανηθείτε». Προσέχετε μας λέει, τα μάτια σας δεκατέσσερα. Υπάρχει μεγάλη περίπτωση να πλανηθείτε.
Ας προσέξουμε αδελφοί μου! Διότι όταν ο Κύριος μας λέγει, ότι θέλει να προσέχουμε συνεχώς τα σημεία των καιρών, σκεφτήκατε άραγε πόσος μεγάλος κίνδυνος άραγε υπάρχει να πλανηθούμε; Να γιατί το λέει ο Χριστός μας. Διότι γνώριζε ότι κάποιοι αρχιερείς, ιερείς, μοναχοί και θεολόγοι των εσχάτων καιρών θα αδυνατούν να διακρίνουν τα σημεία των καιρών και θα λέγουν στους πιστούς «μην ασχολείσθε εσείς οι χριστιανοί με τα σημεία αυτά. Δεν είναι τίποτα αυτά, εσείς να κοιτάζετε τα καθήκοντά σας ως χριστιανοί, ασχοληθείτε μόνον με τον Χριστό και αφήστε τα αυτά...» και τελικώς το αποτέλεσμα θα είναι να πλανηθούν οι ίδιοι και να πλανήσουν και μεγάλο τμήμα του λαού. Όπως έγινε και στην πρώτη Παρουσία του Χριστού που αρχιερείς και ιερείς και λαός πολύς πλανήθηκαν και εφώναξαν δια τον Ιησού «άρον άρον σταύρωσον αυτόν» και οδήγησαν τον Αληθινό Μεσσία επί του Σταυρού. Έτσι και την εποχή των εσχάτων καιρών κάποιοι εκ των αρχιερέων, ιερέων και του λαού, θα πλανηθούν και θα οδηγήσουν το λαό του Θεού στην προσκύνηση του Αντιχρίστου και στην παραλαβή του χαράγματός του. Τούτο όλο θα συμβεί, διότι δεν επρόσεξαν τα λόγια του Κυρίου που έλεγε να προσέχουν και να μην αμελούν τα σημεία των καιρών που ο Ίδιος έδωσε, ώστε να μην πλανηθούν. «Βλέπετε μη τις υμάς πλανήσει» αλλά δυστυχώς δεν πρόσεξαν
Δι᾽ αυτό και οι άγιοι Πατέρες, όπως ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, ο Άγιος Εφραίμ ο Σύρρος, ο Άγιος Αυγουστίνος τονίζουν ότι όπλο των χριστιανών δια να μην πλανηθούν οι χριστιανοί των εσχάτων καιρών από τον πλάνο είναι η θεωρητική τους κατάρτιση πάνω στο ζήτημα των εσχάτων και της έλευσης του θηρίου. Πρέπει, λέγουν οι Άγιοι, οι χριστιανοί να είναι ενημερωμένοι για το ποιά θα είναι η διδασκαλία και τα σημεία του Αντιχρίστου, ώστε όταν εμφανιστούν να αναγνωρίσουν τον πλάνο.
Επίσης, ως όπλο τους οι χριστιανοί τον καιρό εκείνο θα πρέπει να έχουν έντονη πνευματική ζωή, χριστοκεντρική ζωή και εγρήγορση. Διότι η πνευματική ζωή δίδει το χάρισμα της διακρίσεως των πνευμάτων. Διότι σκέτη η γνωσιολογική ενημέρωση των σημείων των καιρών, χωρίς την Χριστοκεντρική ζωή δεν ωφελεί, τονίζουν οι Άγιοι Πατέρες. Η ενημέρωση θα ωφελήσει μόνον εκείνους που θα ζουν πνευματικά και κοντά στον Χριστό. Διότι αυτοί και μόνον αυτοί δεν θα πλανηθούν.
Λέγουν αδελφοί μου οι άγιοι Κύριλλος Ιεροσολύμων, Εφραίμ ο Σύρρος, Αυγουστίνος επίσκοπος Ιππώνος, ότι όσοι δεν επαγρυπνούν, όσοι δεν μελετούν τα σημεία των καιρών, όσοι δεν έχουν θεωρητική θεολογική κατάρτιση θα λέγαμε σήμερα, θα πλανηθούν. Επίσης, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός θα πλανηθούν όσοι είναι ασταθείς και άστατοι στο νουν. Ο Άγιος Εφραίμ τονίζει ότι θα πλανηθούν όσοι έχουν γήϊνο φρόνημα και είναι προσκολλημένοι σε γήϊνες υποθέσεις.
Επίσης ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Άγιος Θεοδώρητος ο Κύρος, ο Άγιος Θεοφύλακτος Βουλγαρίας και ο Άγιος Αυγουστίνος ότι θα πλανηθούν από τον Αντίχριστο και όσοι εξ᾽ αιτίας της ζωής τους δεν ήταν άξιοι σωτηρίας. Επίσης λέγουν ότι θα πλανηθούν όσοι έχουν εγκαταλείψει το Θεό. Ακόμη ο Άγιος Ιγνάτιος Μπριαντσιανίνωφ λέγει ότι «όποιος δεν δέχθηκε μέσα του την Βασιλεία του Θεού δεν μπορεί ν᾽ αναγνωρίσει τον Αντίχριστο και θα γίνει σίγουρα οπαδός του». Και τέλος, τονίζουν οι Άγιοι πατέρες ότι όσοι έχουν υπερήφανο και εγωϊστικό φρόνημα αυτοί θα συνταυτιστούν με το πνεύμα του Αντιχρίστου.
Εάν αδελφοί μου δεν παρακολουθούμε λοιπόν τα σημεία των καιρών όπως λέγει ο Χριστός και οι Άγιοί μας, και η ζωή μας δεν είναι πνευματική και χριστοκεντρική, ως μας τονίζουν οι Άγιοι, θα πλανηθούμε.
Τι έχουν ν᾽ απαντήσουν στον Χριστό και στους Αγίους Πατέρες κάποιοι εκ των Αρχιερέων, ιερέων και μοναχών που απερίσκεπτα κηρύττουν στο λαό του Θεού να μη μελετούν τα σημεία των καιρών και τα σημεία του Αντιχρίστου; Δεν διαβάζουν τους Αγίους Πατέρας που λέγουν ότι οι πρώτοι που θα πλανηθούν είναι όσοι δεν προσέχουν τα σημεία των καιρών και δεν επαγρυπνούν; Δεν βλέπουν ότι για να σωθούν οι πιστοί χρειάζεται η θεωρητική θεολογική κατάρτιση των πιστών γύρω από τα σημεία των καιρών, αλλά μαζί και η χριστοκεντρική ζωή;
Επανερχόμενοι στο Ευαγγέλιο του Κυρίου διαβάζουμε: «Και τότε όψονται τον Υιόν του ανθρώπου ερχόμενον εν νεφέλαις μετά δυνάμεως και δόξης πολλής. Ο ουρανός και η γη παρελεύσονται, οι δε λόγοι μου ου μη παρέλθωσιν . Τα λόγια αυτά τα έχουμε ακούσει και στο προηγούμενο Ευαγγέλιο και συνεχίζει ο Κύριος «Προσέχετε δε εαυτοίς». Προσέχετε τους εαυτούς σας, «μήποτε βαρυνθώσι υμών αι καρδίαι εν κραιπάλη και μέθη και μέριμνες βιωτικές και αιφνίδιος εφ᾽ ημάς επιστεί η ημέρα εκείνη. Ως παγίς γαρ επελεύσεται επί πάντας τους καθημένους επί πρόσωπον πάσης της γης. Αγρυπνείτε ουν εν παντί καιρώ δεόμενοι, ίνα καταξιωθεί εκφυγείν πάντα ταύτα τα μέλλοντα γίγνεσθε. Και σταθείτε έμπροσθεν του Υιού του ανθρώπου». Το ερμηνεύω. Τι μας λέει εδώ ο Κύριος; Ότι θα ρθει «εν δόξη». Αλλά μας τονίζει: Προσέχετε τους εαυτούς σας,  μήποτε βαρυνθώσι υμών αι καρδίαι , μήπως η καρδιά σας έχει καταπέσει και ασχολείται με μέθαις, με κραιπάλαις, με ασωτίες, με την καθημερινότητα, με βιωτικές μέριμνες και με τα καθημερινά προβλήματα. Προσέξτε γιατί θα πλανηθείτε, εάν δεν προσέχετε. Έρχεται αιφνίδια λέγει ο Κύριος. Δεν θα το καταλάβουμε εύκολα. Θα παγιδευτείτε. Αν δεν προσέχετε, όπως πέφτει το λιοντάρι μέσα στην παγίδα που έχουν στήσει οι θηρευτές, έτσι θα πέσουμε κι εμείς.
Δεν είναι εύκολο λέγει ο Χριστός να κατανοήσουμε τα σημάδια Του. Η κατανόησις αυτών γίνεται δυσκολότερη, εάν δεν διαβάζουμε και το Ευαγγέλιο που τα περιγράφει. Θα νομίζουμε ότι τα σημάδια είναι μία φυσική εξέλιξις της επιστήμης και των καιρών. Αυτή θα είναι η παγίδα.
Ένα παράδειγμα για να γίνω κατανοητός. Από την αρχαιότητα έως σήμερα ο τρόπος των οικονομικών συναλλαγών έχει αλλάξει πολλές φορές. Ξεκίνησε από είδος με είδος, μετά έγινε χρήμα και είδος, σήμερα το χρήμα έχει γίνει αόρατο και αντικαταστάθηκε με μία κάρτα η οποία έχει επάνω μικροτσίπ. Δίδεις την κάρτα και παίρνεις το είδος που θέλεις. Ο Κύριος μέσα στο 13ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως μας λέγει ότι κανένας από αυτούς τους τρόπους συναλλαγής δεν θα παραμείνει. Αλλά θα έλθει καιρός που ο τρόπος συναλλαγής θα γίνεται με το δεξί χέρι η το μέτωπο του ανθρώπου, επάνω στα οποία θα υπάρχει ένα χάραγμα. Θα δίνεις το χέρι η αν δεν έχεις χέρι θα σκανάρουν το μέτωπο και τότε θα σου δίνουν το είδος που θέλεις ν᾽ αγοράσεις η να πουλήσεις «ίνα δώσωσιν αυτοίς χάραγμα επί της χειρός αυτών της δεξιάς η επί των μετώπων αυτών, και ίνα μη τις δύνηται αγοράσαι η πωλήσαι ει μη ο έχων το χάραγμα» (Αποκ. ιγ´ 16-17)
Μας προλέγει λοιπόν ο Κύριος, ότι θα έλθει καιρός που ο οικονομικός τρόπος συναλλαγής θα γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Προσοχή! Δεν λέγει ότι όσοι αποδεχτούν αυτόν τον τρόπο συναλλαγής, θα πιεστούν η θα εκβιαστούν να αρνηθούν τον Χριστό και την Ορθοδοξία. Δεν λέγει πουθενά κάτι τέτοιο το Ευαγγέλιο. Η πλάνη είναι να νομίσει κάποιος, ότι αφού μπορεί να συνεχίζει να είναι χριστιανός, γιατί να μη χρησιμοποιήσει το νέο επιστημονικό τρόπο συναλλαγής χρημάτων και είδους. Η απάντηση είναι ξεκάθαρη, ότι εφόσον αυτό είναι το θέλημα του Θεού εμείς πρέπει να υπακούσουμε, τους λόγους και το γιατί δεν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον οικονομικό τρόπο συναλλαγής τον γνωρίζει ο Κύριός μας. Διότι μας τονίζει παρακάτω ότι όσοι έλαβαν το χάραγμα εβλήθησαν μαζί με τον Αντίχριστο και τα όργανά του εις την Κόλαση. Άρα σε καμία περίπτωση εμείς δεν θα χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον τρόπο συναλλαγής. Όπως καταλαβαίνετε είναι μια μεγάλη παγίδα που θέλει ο διάβολος να πέσουν μέσα τα παιδιά του Χριστού.
Όταν έλθει το μέτρο αυτό θα το επιβάλλει η Κυβέρνηση που τότε θα κυβερνά, λέγοντας στο λαό ότι με αυτόν τον τρόπο πατάσσεται πλήρως η φοροδιαφυγή, καθ᾽ όσον όλες οι συναλλαγές θα γίνονται ηλεκτρονικά.
Βλέπετε αδελφοί μου; Φυσιολογική εξέλιξη θα λογιστεί από τον κόσμο η αλλαγή του οικονομικού συστήματος και τούτο θα συμβεί διότι σήμερα πολύς κόσμος δεν μελετά τα λόγια του Κυρίου στο Ευαγγέλιο και δεν παρακολουθεί τα σημεία των καιρών.
Πρέπει να σας αποκαλύψω και μία αλήθεια που διαβλέπω στα όσα οι σημερινοί πολιτικοί άρχοντες επαγγέλλονται. Σας λέγω λοιπόν ότι οι διαρθρωτικές αλλαγές οι οποίες μας λέγουν ότι πρέπει να γίνουν, συμπεριλαμβάνουν και την αλλαγή στο οικονομικό σύστημα της Ελλάδος, φέρνοντας το χάραγμα της Αποκαλύψεως. Όσοι παρακολουθούν τα σημεία των καιρών ας είναι έτοιμοι.
Ο Γέροντας Παΐσιος τόνιζε και συχνά έλεγε ότι, «υπάρχουν πνευματικοί κοσμικοί που φασκιώνουν τα παιδιά τους λέγοντάς τους ότι δεν είναι τίποτα παιδιά μου αυτά και μη στεναχωριούνται. Την ψυχή σας να κοιτάτε... Αυτά αφήστε τα στη διοίκηση της Εκκλησίας. Η Εκκλησία θα μας πει τι θα κάνουμε». Ο Γέροντας Παΐσιος συνιστούσε να φεύγουμε μακρυά από αυτούς τους πνευματικούς, διότι πλανούν όπως καταλαβαίνετε τα πνευματικά τους τέκνα.
Ο Γέροντας Πορφύριος, θα διαβάζετε και στα βιβλία του, έλεγε πολλές φορές σε ανθρώπους κοσμικούς που τον πλησίαζαν: «Εσείς μην ασχολείσθε με τον Αντίχριστο. Ασχοληθείτε παιδιά μου με τον Χριστό. Μην ασχολείσθε.»
Αλλά εγώ που πήγαινα συχνά στον Γέροντα Πορφύριο, διότι έμενα Αθήνα τότε, είχαμε μιλήσει επανειλλημμένως για τον Αντίχριστο και τον ρώτησα γιατί το λέει αυτό. «Γιατί Γέροντα του λέω, λέτε στον κόσμο να μην ασχολείται με τον Αντίχριστο, αλλά να ασχολείται με τον Χριστό;» Μου απαντάει ο Γέροντας «Παιδί μου, είναι θέμα διακρίσεως, διότι όταν μου έρχονται πόρνοι, όταν μου έρχονται βλάσφημοι, όταν μου έρχονται μοιχοί, όταν μου έρχονται άνθρωποι που πάνε απλά στην εκκλησία, κάνουν ένα σταυρό και δεν ζουν μυστηριακή ζωή, δεν έχουνε το Χριστό μέσα στην καρδιά τους τι να πω σε αυτούς τους ανθρώπους, ο Αντίχριστος τους ᾽μαρανε;» Και συνεχίζοντας μου λέγει ο Γέροντας: «Πατέρα Νεκτάριε θέλω σε παρακαλώ να κάνεις ένα κήρυγμα με θέμα Οἱ δύο αντίχριστοι , και το έκανα αδελφοί μου. Όταν τον ρώτησα ποιοί είναι οι δύο αντίχριστοι και πως θέλετε ν᾽ αναπτύξω το θέμα; Ο Γέροντας Πορφύριος μου είπε ξεκάθαρα: «Έναν Αντίχριστο έχουμε μέσα μας. Διότι σε κάθε ψυχή υπάρχουν πάθη και πίσω από τα πάθη κρύπτεται ένας δαίμονας. Αυτό μας το τονίζουν όλοι οι Άγιοι. Εάν μέσα από την ψυχή μας δεν διώξουμε αυτά τα πάθη, δηλαδή τους δαίμονες, πως είναι δυνατόν ν᾽ αντισταθούμε και να πολεμήσουμε τον ερχόμενο δαίμονα που είναι ο Αντίχριστος;»
Αλλά, αδελφοί μου, πιστεύω ότι η ταπεινότης μου απευθύνεται σε ακροατήριο που ζει μυστηριακή ζωή, σε ένα ακροατήριο που δεν είναι απλώς ακροαταί του λόγου του Θεού, αλλά είναι και ποιηταί του λόγου του Θεού. Δηλαδή αγωνίζονται να πράττουν στη ζωή τους όσα κηρύσσει ο Χριστός στο Ευαγγέλιό Του. Πιστεύω ότι ακολουθείτε τον Χριστό, ότι αγωνίζεσθε, ότι εξομολογείσθε, ότι κοινωνάτε τακτικά των Αχράντων Μυστηρίων, ότι ήδη υπάρχει ο Χριστός μέσα σας. Δι᾽ αυτό και απευθύνω σε εσάς τον λόγο του Χριστού που λέγει: «προσέχετε μην παγιδευτείτε». Όσοι δεν έχουν τον Χριστό μέσα στην καρδιά τους, εννοείται ότι αυτοί θα παγιδευτούν και θα ακολουθήσουν τον Αντίχριστο και όλα τα όργανά του. Διότι όπως έλεγε και ο Γέροντας Πορφύριος οι δαίμονες που υπάρχουν μέσα στην ψυχή τους θα ενεργοποιηθούν τότε και θα κάνουν τον άνθρωπο να γονατίσει έμπροσθεν του ερχομένου Αντιχρίστου.
Πιστεύω αδελφοί μου να κατανοήσατε γιατί ο Γέροντας Πορφύριος έλεγε σε πολύ κόσμο, να ασχολούνται με τον Χριστό και όχι με τον Αντίχριστο, διότι έβλεπε τους δαίμονες που είχαν οι άνθρωποι αυτοί μέσα στην ψυχή τους και έπρεπε να φύγουν οι δαίμονες για να επικρατήσει ο Χριστός.
Μιάμιση ώρα είχαμε συνομιλία πάνω σ᾽ αυτό το θέμα με τον πατέρα και μακαριστό Γέροντα Πορφύριο.
Εδώ λοιπόν, ο Χριστός προτρέπει τους χριστιανούς, τους έχοντας βίωμα χριστιανικό να προσέχουμε. Και τι ακριβώς λέει ο Χριστός; Όχι να φασκιώνουμε τα πνευματικά μας παιδιά, όπως έλεγε και ο Γέροντας Παΐσιος, αλλά οι πνευματικοί να τους ενσπείρουμε μέσα στις ψυχές τους την καλή ανησυχία, όπως έκανε και ο Χριστός λέγοντας άλλοτε το «αγρυπνείτε» και άλλοτε το «Προσέχετε». Ποτέ ο Κύριός μας δεν είπε να μην ασχολούμεθα με τα σημεία των καιρών και τον Αντίχριστο. Το ακριβώς αντίθετο λέει, να προσέχουμε τα σημεία των καιρών για να μην παγιδευτούμε.
Απορώ ακούγοντας μερικούς μοναχούς, ιερείς και αρχιερείς που λέγουν στους πιστούς να μην ασχολούνται με τα σημεία των καιρών. Δεν διάβασαν ποτέ Γραφή και Πατέρες για να δουν ότι ο Ίδιος ο Χριστός μας προτρέπει να ασχολούμεθα με τα σημεία των καιρών; Απορώ, αδελφοί μου, και λυπούμαι για την πλάνη που υπάρχει σε αυτούς τους ανθρώπους και είναι καιρός να απομακρυνθούμε από αυτούς τους κληρικούς παντός βαθμού. Διότι δυστυχώς οι κληρικοί αυτοί αποδεικνύουν εμπράκτως ότι δεν υπακούουν στο Χριστό και στο Ευαγγέλιο, αφού κηρύσσουν τα εντελώς αντίθετα από όσα κήρυξε ο Χριστός μας και είναι γραμμένα μέσα στο Ευαγγέλιο.
Ας μην αμφισβητήσει κανείς τα όσα λέγω, διότι δεν λέγω δικά μου λόγια αλλά λόγια του Κυρίου. Βλέπετε ότι κρατώ το Ευαγγέλιο και μέσα από εκεί επαναλαμβάνω τα όσα ο Κύριος μας δίδαξε.
Πρέπει λοιπόν να προσέξουμε, όπως είπε ο Κύριός μας. Πρέπει να προσέξουμε. Εμείς ασχολούμεθα με τον Χριστό. Αυτός είναι το κύριο μέλημά μας. Αυτός είναι η αγάπη μας. Αυτός είναι ο έρωτας της καρδιάς μας. Ζούμε και αναπνέουμε για τον Χριστό. Όμως, πρέπει να προσέχω λέγει ο Χριστός και να αγρυπνώ για να μην πέσω στην παγίδα του διαβόλου και βρεθώ σαν το λιοντάρι μέσα στο λάκκο.
Ένα από τα σημεία των καιρών που αναμένουμε κατά το λόγο του Κυρίου, είναι η εμφάνιση του Αντιχρίστου, του ανόμου, του υιού του διαβόλου, του εωσφόρου, ο οποίος τι θα είναι; Ένας άνθρωπος απλός, όπως είμαστε όλοι, αλλά μέσα του θα υπάρχει όλη η ενέργεια του σατανά. «Ο δράκων ο αρχέκακος, ο όφις», αυτός που μπήκε μέσα στον Παράδεισο και πλάνησε τον Αδάμ και την Εύα. Θα μπει τώρα μέσα σ᾽ αυτό το πλάσμα του Θεού. Γιατί θα μπει; Γιατί ο άνθρωπος αυτός, ο Αντίχριστος, θα είναι δεκτικός εξαιτίας των παθών του και της ζωής του στη σατανική ενέργεια. Αν δεν είσαι δεκτικός, δεν προσκυνάς τον εωσφόρο στις λέσχες Μπίλντεμπεργκ η στις Μασσωνικές στοές, ούτε μπαίνει ο εωσφόρος μέσα σου. Εδώ λοιπόν, μας λέγει η Γραφή, ότι θα μπει ο εωσφόρος μέσα του. Άρα ο άνθρωπος αυτός θα είναι δεκτικός της σατανικής ενέργειας. Ο διάβολος θα αναζητήσει αυτόν τον άνθρωπο, διότι ο ίδιος δεν μπορεί να σαρκωθεί όπως ενσαρκώθηκε ο Θεός και έγινε άνθρωπος. Ο διάβολος δεν μπορεί να σαρκωθεί και να γίνει άνθρωπος. Εδώ όμως υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος. Ποιός είναι ο κίνδυνος; Είναι εύκολο να αναγνωρίσουμε τον Αντίχριστο, είναι εύκολο να καταλάβουμε ποιός άνθρωπος θα είναι ο Αντίχριστος;
Σήμερα το πρωΐ στο αρχονταρίκι, μετά τον εκκλησιασμό, εκεί που πίναμε το τσάϊ και τον καφέ για να ζεσταθούμε με ρώτησαν οι πιστοί: Γέροντα, που βαδίζουμε, που πάει η ανθρωπότητα; Τότε τους απαντώ. Η ανθρωπότητα οδηγείται στο χάος, διότι όπως βλέπετε έπαψαν να υπάρχουν διεθνώς μεγάλοι ηγέτες. Δεν ακούτε τα δελτία ειδήσεων, τα οποία τονίζουν ότι λείπουν ηγέτες να καθοδηγήσουν το λαό σε σωτήριες λύσεις; Δεν ακούτε που μας μιλούν για Παγκόσμια Κυβέρνηση, για παγκόσμια οικονομία με έναν ηγέτη;
Δεν βλέπετε τους λαούς που αγανακτισμένοι σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης απαξιώνουν τους ηγέτες τους και ζητούν λύσεις στα προβλήματά τους. Νομίζετε ότι τυχαία είναι αυτά; Μήπως αυτοί που σήμερα μας κυβερνούν είναι ηγέτες; Είναι ηγέτες ο Κωστάκης, ο Γιωργάκης, ο Αντωνάκης και ο Βαγγέλης; Ηγέτης, όπως λέγω στους μοναχούς μου είναι αυτός που μπορεί και βλέπει το τι υπάρχει πίσω από το βουνό και το τι έρχεται. Σήμερα οι «ηγέτες» δεν έχουν αυτήν την δυνατότητα, δι᾽ αυτό και δεν είναι πραγματικοί ηγέτες διότι βλέπουν μόνον όσα υπάρχουν μπροστά από το βουνό, αυτά δηλαδή που βλέπουμε και όλοι μας. Δεν μπορούν να προβλέψουν, δεν έχουν διορατικό βλέμμα...
Δι᾽ αυτό και οι πολιτικοί μας, ενώ έλεγαν δεν θα υπογράψουν τα μνημόνια, όπως ο Αντωνάκης, τελικά εκτέθηκαν στο λαό, διότι τα υπέγραψαν, λέγοντας ότι δεν γινόταν διαφορετικά, η Ελλάδα κινδύνευε. Μα ο ηγέτης έχει τη δυνατότητα πριν μιλήσει να προβλέπει το τι θα συμβεί. Διαφορετικά εκτίθεται και άρα δεν κάνει για ηγέτης.
Τι κάνουν τα όργανα του Αντιχρίστου αδελφοί μου στις ημέρες μας; Τοποθετούν στις ηγεσίες ηγέτες μαριονέτες, τους οποίους τους ταπεινώνουν και τους εξεφτελίζουν, για να οδηγήσουν τον λαό στην αναζήτηση του μεγάλου ηγέτη σωτήρα που ετοιμάζουν, δηλαδή του Αντιχρίστου.
Ξεγυμνώνουν το βασιλιά και δείχνουν ότι ο βασιλιάς είναι γυμνός και γελάει μαζί του ο κόσμος. Αλλά αυτό δεν γίνεται μόνο στην Ελλάδα. Δείτε παρακαλώ ότι το φαινόμενο των αγανακτισμένων λαών φουντώνει σε όλο τον κόσμο. Οδηγούν τον κόσμο στην αποκαθήλωση των δήθεν σημερινών ηγετών, για να παρουσιάσουν ξαφνικά τον δικό τους Ηγέτη.
Αδελφοί μου, με όσα σας λέγω δεν με απασχολούν οι πολιτικοί που κυβερνούν τα έθνη και τους λαούς. Η ταπεινότης μου διαβλέπει τα όσα οι σκοτεινές δυνάμεις απεργάζονται εις βάρος της ανθρωπότητας εκπληρώνοντας τα σημεία των καιρών. Εμένα η ψυχή σας με ενδιαφέρει και να μην παγιδευτείτε από τα σχέδια των σκοτεινών δυνάμεων. Εμένα με ενδιαφέρει να μην εξαπατηθείτε και παγιδευτείτε στα δίχτυα του Αντιχρίστου.
Αυτά ανέφερα στο αρχονταρίκι της Μονής σήμερα, που έχει μετατραπεί της Μονής σε κρυφό σχολειό κάθε Κυριακή. Έρχονται οι πιστοί και ρωτάνε, Γέροντα κανένα νέο έχουμε; Κρυφό σχολειό έχει γίνει. Γιατί; Διότι πολλοί πνευματικοί, φασκιώνουν όπως έλεγε ο Παΐσιος τα παιδιά τους και τα πλανούν, λέγοντάς τους να μην ασχολούνται με τα σημεία των καιρών και ότι δεν είναι δουλειά των πιστών να ασχολούνται με αυτά τα θέματα, αλλά οι πιστοί πρέπει να περιμένουν μόνον το τι θα πει η Ιερά Σύνοδος, το τι θα πουν οι Αρχιερείς.
Οι αποφάσεις όμως της Ιεράς Συνόδου είναι πάντοτε αλάθητες; Υπάρχει περίπτωση η Σύνοδος να πλανηθεί; Τι διδάσκει η ιστορία της Εκκλησίας μας;
Αύριο συνεχίζεται το τέταρτο μέρος...
Όνομα

Άρθρα - Δηλώσεις,338,Βίοι Αγίων,16,Δευτέρα Παρουσία,15,Έσχατες ημέρες,13,Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου,31,Ιερά Μονή Αγίων Αυγουστίνου Ιππώνος και Σεραφείμ του Σάρωφ,141,κάρτα πολίτη,23,Μητρόπολη Φωκίδος,23,Νέα,545,Ομιλίες βίντεο,785,Ομιλίες mp3,44,Παλαιά Διαθήκη,28,σημεία των καιρών,27,books,4,evaggelio,10,karta-politi,24,news,93,saints,20,simeia-kairon,19,speak-nektarios,2,thaumasta-simeia,60,video,190,
ltr
item
Γέροντας Νεκτάριος Μουλατσιώτης: Ποιοί θα πλανηθούν από τον Αντίχριστο κατά την διδασκαλία των Αγίων Πατέρων (ΜΕΡΟΣ Γ’)
Ποιοί θα πλανηθούν από τον Αντίχριστο κατά την διδασκαλία των Αγίων Πατέρων (ΜΕΡΟΣ Γ’)
https://lh6.googleusercontent.com/-vieh0h3LJF4/UH8Yh-PjueI/AAAAAAAAB3M/y5vDUofjUNU/w497-h373/Gerontas03.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/-vieh0h3LJF4/UH8Yh-PjueI/AAAAAAAAB3M/y5vDUofjUNU/s72-w497-c-h373/Gerontas03.jpg
Γέροντας Νεκτάριος Μουλατσιώτης
https://www.gerontasnektarios.gr/2012/10/blog-post_19.html
https://www.gerontasnektarios.gr/
https://www.gerontasnektarios.gr/
https://www.gerontasnektarios.gr/2012/10/blog-post_19.html
true
6672002764522729235
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts ΟΛΑ Περισσότερα Reply Cancel reply Delete Από Αρχική PAGES POSTS View All ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΓΙΑ ΕΣΕΝΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ARCHIVE Αναζήτηση ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάϊος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μάϊος Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Χθές $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content