Ευχές από τον γέροντα Νεκτάριο Μουλατσιώτη


Ἀγαπητοί ἀναγνῶστες,
Ἔφτασαν οἱ ἅγιες ἡμέρες τοῦ Δωδεκαημέρου!
Ἀπό τήν Γέννηση τοῦ Χριστοῦ μας βαδίζουμε πρός τά ἅγια Θεοφάνεια, σέ μία πορεία πνευματική γιά νά Τόν προσκυνήσουμε καί νά ἑνωθοῦμε μαζί Του.
Ἡ θεία Του Γέννηση ἀποτελεῖ ἕνα ἐγερτήριο σάλπισμα σέ κάθε ψυχή ξεχωριστά! Ἡ θεία Του ἐνανθρώπιση ἀποτελεῖ μιά διαρκή πρόσκληση πρός Αὐτόν πού μᾶς προσφέρεται ὡς δῶρο, ζητώντας μοναδικό ἀντίδωρο τήν ἀγάπη μας πρός Αὐτόν!
Ὅπως λέει καί τό τροπάριο τοῦ ἑσπερινοῦ τῶν Χριστουγέννων κάθε μέρος τῆς κτίσεως προσέφερε στόν Δημιουργό της κάποιο δῶρο στήν θεία Του Γέννηση:

Οἱ ἄγγελοι προσέφεραν τόν ὕμνο,
Ὁ Οὐρανός τόν Ἀστέρα,
Οἱ ποιμένες τό θαῦμα,
Ἡ γῆ τό σπήλαιον,
Ἡ ἔρημος τήν φάτνη,
καί οἱ ἄνθρωποι τήν Μητέρα Του Παρθένο Μαρία.

Ὁ καθένας ἀπό ἐμᾶς ξεχωριστά, καθώς ἀναθερμαίνεται καί ἀνακαινίζεται μέ τήν Γέννηση τοῦ Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, προσφέρει τήν καρδιά, τήν ψυχή καί τήν διάνοιά Του σέ Αὐτόν. Κι Ἐκεῖνος βλέποντας τήν προσφορά μας ἀναπλάθει τήν φθαρεῖσα ἀπό τήν ἁμαρτία εἰκόνα μας καί μᾶς καθιστᾶ υἱούς κατά χάριν καί συγκληρονόμους τῆς Ἐπουρανίου Βασιλείας Του.

Ἄς δεχθοῦμε τό κάλεσμα, ἄς προσέλθουμε στή φάτνη, ἄς προσκυνήσουμε τό θεῖο Βρέφος καί ταπεινά νά καταθέσουμε στά Ἄχραντα πόδια Του, ὅλα τά πάθη καί τίς ἀδυναμίες μας, τίς πτώσεις καί τίς ἁμαρτίες μας κι Ἐκεῖνος στοργικά, πατρικά, ὅλα θά μᾶς τά θεραπεύσει καί θά μᾶς τυλίξει μέσα στήν χάρη Του καί θά μᾶς ὁδηγήσει μέ ἀσφάλεια στόν δρόμο τῆς ἁγιότητος γιά νά συγκατοικήσουμε στήν αἰωνιότητα μαζί Του.

Τά φετινά Χριστούγεννα ἰδιαίτερα τά βιώνουμε μέσα ἀπό τό τέλμα δυσκολιῶν, δοκιμασιῶν καί λυπηρῶν καταστάσεων πού τείνουν νά φέρουν τόν σύγχρονο ἄνθρωπο σέ ἀδιέξοδο. Εἶναι γεγονός ὅτι τά φετινά Χριστούγεννα τά χαρακτηρίζουν ἡ φτώχεια καί ἡ ἔνδεια, οἱ πενιχροί μισθοί καί οἱ περικεκωμένες συντάξεις, τά ὑψηλά χαράτσια, τά ἀνύπαρκτα δῶρα καί ἡ ἀπουσία τῶν γιορτινῶν στολισμῶν.

Πολλές φορές καί σέ πάρα πολλά νοικοκυριά ἀπουσιάζει ἀκόμη καί αὐτό τό καθημερινό φαγητό καί ὁπωσδήποτε γιά ὅλους τό χριστουγεννιάτικο τραπέζι δέν θά εἶναι πλέον γιορτινό καί πλούσιο. Οἱ παλαιότεροι θυμοῦνται τά Χριστούγεννα τῆς Κατοχῆς καί συγκρίνουν τή λύπη ἐκείνων τῶν ἑορτῶν μέ αὐτήν πού βιώνουμε ἐμεῖς σήμερα. Αὐτή ὅμως ἡ ὑλική ἔλλειψη πρέπει νά μᾶς στρέφει μέ περισσότερη πίστη στόν δι᾽ ἡμᾶς πτωχεύσαντα Θεό μας ὁ ὁποῖος ἄφησε τόν θρόνον τοῦ Βασιλέως τῆς δόξης καί νηπιάσας ἔλαβε δούλου μορφήν.


Πηγή: onairnews.gr