Ομιλίες στις Παρακλήσεις της Θεοτόκου - Μέρος β'

Ομιλία Γέροντος Νεκταρίου Μουλατσιώτη με θέμα:

"ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΕΡΟΣ Β"

Η ομιλία πραγματοποιήθηκε στην Ηλιούπολη Αθηνών το 1984.
Σχετικό άρθρο:

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΕΡΟΣ Α'