Χειροτονία Νέου Διάκου 26/01/2020

Την Κυριακή, το πρωι 26 Ιανουαρίου 2020 θα χειροτονηθεί είς διάκονον ο μοναχός
Νεκτάριος Μουλατσιώτης.Εκ του Ιερού Ησυχαστηρίου