Πρόγραμμα Γέροντος Νεκταρίου

Ο Γέροντας Νεκτάριος θα είναι στη Μονή του


Ο Γέροντας Νεκτάριος θα είναι στο μοναστήρι του στο Τρίκορφο Φωκίδος, την Κυριακή 7 Αυγούστου 2022 μετά την Θεία Λειτουργία έως 13:00 για σταύρωμα,εξομολόγηση και πνευματικές συμβουλές.